สายตาเอียง อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตาเอียง 5 วิธี !!

สายตาเอียงเกิดจาก

สายตาเอียง (Astigmatism) เป็นภาวะที่แสงจากวัตถุผ่านเข้าสู่ตาไม่รวมเป็นจุดเดียวเช่นคนปกติ แต่แสงในแต่ละแนว เช่น แนวตั้งฉาก แนวนอน แนวทแยงต่างก็แยกกันรวมกันเป็นจุดในแนวของตัวเอง โดยที่แนวตั้งก็รวมกันอยู่จุดหนึ่ง แนวนอนก็รวมกันอยู่อีกจุดหนึ่ง ซึ่งในแต่ละแนวอาจมีจุดรวมแสงตกข้างหน้าจอประสาทตา ตรงจอประสาท หรือหลังจอประสาทตาก็ได้ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากกระจกตามีความโค้งในแต่ละแนวไม่เท่ากัน จึงทำให้มีการหักเหของแสงแตกต่างกันไป เป็นผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการสายตามัว มองเห็นไม่ชัด ต้องคอยหยีตาหรือเอียงคอเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น ในบางรายอาจเพ่งสายตาจนรู้สึกปวดเมื่อยตา ตาล้า หรือตาเพลีย และหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากจะมองเห็นไม่ชัดแล้ว ยังอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ง่ายอีกด้วย

โดยทั่วไปแนวที่มีกำลังหักเหสูงสุดและต่ำสุดมักจะอยู่ในแนวตั้งฉาก ซึ่งเป็นสายตาเอียงแบบสม่ำเสมอที่พบได้ในผู้ป่วยสายตาเอียงทั่วไป และสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เลนส์ทรงกระบอก (Cylinder) ซึ่งมีกำลังเดียว (สายตาเอียงสม่ำเสมอมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ คือ แนวหนึ่งปกติ แต่อีกแนวหนึ่งอาจสายตาสั้นหรือสายตายาว หรือเป็นสายตาสั้นทั้ง 2 แนว หรือสายตาทั้ง 2 แนว แต่ต่างกำลังกัน หรืออาจเป็นแนวหนึ่งสายตาสั้น ส่วนอีกแนวหนึ่งเป็นสายตายาว) นอกจากนี้ยังมีสายตาเอียงอีกชนิดที่เรียกว่าสายตาเอียงแบบไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแนวที่มีกำลังหักเหสูงสุดและต่ำสุดไม่ตั้งฉากกัน มักเกิดในรายที่มีแผลเป็นที่กระจกตา และไม่อาจแก้ไขด้วยการใช้เลนส์ทรงกระบอก แต่ต้องใช้คอนแทคเลนส์หรือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์แทน

โดยส่วนใหญ่มักพบอาการสายตาเอียงเกิดขึ้นร่วมกับสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาผู้สูงอายุ เพราะจากสถิติในประเทศไทยพบว่า ผู้ที่มีปัญหาสายตากว่า 30-50% มักจะมีค่าสายตาเอียงร่วมด้วย

สายตาเอียงแตกต่างจากสายตาสั้นหรือสายตายาวตรงที่ว่า ผู้ที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวจะมองเห็นภาพ ตัวเลข หรือตัวอักษรได้ชัดหรือมัวเท่า ๆ กันทุกตัว แต่ในผู้ที่มีสายตาเอียงนั้นจะมองเห็นภาพ ตัวเลข หรือตัวอักษรบางตัวได้ชัด บางตัวไม่ชัด เช่น เห็นเลข 1 ชัดเจนแม้ว่าตัวเลขนี้จะมีขนาดเล็กมาก แต่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเลข 2, 4, 7, 8 ได้ แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่กว่าก็ตาม

ภาพเปรียบเทียบระหว่างสายตาปกติ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

สายตาปกติ

สายตาสั้น

สายตายาว

สายตาเอียง

สาเหตุสายตาเอียง

ส่วนใหญ่แล้วสายตาเอียงจะเกิดจากความผิดปกติของกระจกตาซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิด และจะไม่เป็นมากขึ้นตามอายุ (อาจเกิดจากกรรมพันธุ์หรือไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้) นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งมีผลทำให้ความเรียบของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไป และทำให้มีการหักของแสงในแต่ละแนวแตกต่างกัน

สายตาเอียงเป็นความผิดปกติของตาที่เกิดจากความโค้งของกระจกตาในแต่ละแนวไม่เท่ากัน ซึ่งนับเป็นความผิดปกติทางกายภาพ แม้ว่าการนอนอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ในที่มืดบ่อย ๆ จะก่อให้เกิดความเมื่อยล้าของดวงตาเนื่องจากการเพ่งสายตาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสายตาเอียงแต่อย่างใด

อาการสายตาเอียง

 • ผู้ป่วยที่สายตาเอียงมาก มักมาพบพบแพทย์ด้วยอาการตามัว มองเห็นได้ไม่ชัด โดยอาจเป็นลักษณะของสายตาสั้นหรือสายตายาวก็ได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องคอยหยีตาหรือต้องเอียงคอเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น แต่ผู้ป่วยมักจะไม่ค่อยมีอาการปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตา เพราะการเพ่งไม่สามารถช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นได้ ผู้ป่วยจึงมักไม่เพ่ง และปล่อยให้ตาพร่ามัวไป ในบางรายอาจมีพฤติกรรมชอบหันหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อหันไปหาแนวที่ไม่เอียงหรือเอียงน้อยกว่า เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น (ผู้ป่วยที่มีสายตาเอียงมักจะชอบหยีตาอ่านหนังสือหรือดูอะไรในในระยะใกล้ ๆ เพื่อให้ภาพที่เกิดขึ้นบนจอประสาทตามีขนาดใหญ่และทำให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้น ซึ่งต่างจากคนที่มีสายตาสั้นที่มองเห็นได้ชัดในระยะใกล้ ๆ โดยไม่ต้องคอยหยีตาหรือหรี่ตา เพราะระยะวัตถุที่ใกล้จะโฟกัสอยู่บนจอประสาทตาพอดี)
 • ในเด็กที่สายตาเอียงมาก อาจมาพบแพทย์ด้วยการมีท่าทางผิดปกติ เช่น เอียงศีรษะ เอียงคอ เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น (สายตาเอียงในเด็ก อาจส่งผลเสียต่อการเรียนได้ เนื่องจากเด็กจะไม่สามารถแยกตัวอักษรหรือตัวเลขได้ดีมากนัก)
 • ผู้ป่วยที่สายตาเอียงไม่มาก สายตาอาจจะยังดีอยู่ แต่อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดเมื่อยตา ตาล้า หรือตาเพลีย หากต้องเพ่งสายตามองอะไรเป็นเวลานาน ๆ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ พิมพ์ดีด ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรืออาจมาด้วยอาการปวดบริเวณหน้าผากจากการเพ่งสายตามากกว่าปกติ หรืออาจมาด้วยอาการมองใกล้ไม่ชัดเป็นบางครั้ง แต่เมื่อหลับตาหรือขยี้ตาก็จะกลับมาเห็นได้ชัดอีกครั้ง แต่ในบางรายก็อาจไม่ตระหนักถึงการมองไม่ชัดของตัวเองก็ได้ เนื่องจากผู้ป่วยเลือกโฟกัสกลับไปมาระหว่าง 2 แนว จึงทำให้มีโอกาสตาเมื่อยล้าได้ง่าย
 • ผู้ป่วยที่มีสายตาเอียงเล็กน้อย จะไม่มีอาการอะไร หากไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้สายตาหรือเพ่งสายตาเป็นเวลานาน ๆ
 • ผู้ป่วยมักจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะได้ง่ายกว่าคนปกติเมื่อต้องอ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือดูโทรทัศน์ที่มีลักษณะเป็นภาพ 3 มิติ เนื่องจากผู้ที่มีสายตาเอียงจะไม่สามารถจับภาพที่มีลักษณะเบลอ รวมถึงภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้ชัดนัก

สายตาเอียงคือ

อาการสายตาเอียง

ทดสอบสายตาเอียง

วิธีที่ 1 ให้เรียงวงกลมทั้งสี่วงเป็นแนวเดียวกัน แล้วมองที่เส้นตรงสีดำภายในวงกลมทุกวง (ให้ทดสอบตาทีละข้างก่อนแล้วจึงทดสอบตาทั้งสองข้างพร้อมกัน จะสวมใส่แว่นหรือไม่ก็ได้) แล้วลองสังเกตดูว่าเห็นเส้นสีดำในวงกลมทุกวงได้ชัดเจนหรือไม่ หากพบว่ามองเห็นเส้นเหล่านี้เบลอในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทาง ก็แสดงว่าคุณอาจมีสายตาเอียง หากเป็นเช่นนี้แนะนำว่าควรไปพบจักษุแพทย์ครับ หรือหากมองเห็นเส้นเหล่านี้ผิดปกติไปแม้ในขณะที่สวมใส่แว่นตา ก็ควรนำแว่นตาไปตรวจเช็กด้วยเช่นกัน

ทดสอบสายตาเอียง

วิธีที่ 2 คล้ายกับวิธีแรก ซึ่งคนที่มีสายตาเอียงจะมองเห็นภาพในแต่ละแนวแกนชัดไม่เท่ากัน เช่น แกนตั้งชัดกว่าแกนนอน แกนนอนชัดกว่าแนวตั้ง แกนทแยงชัดกว่าแกนอื่น ๆ เป็นต้น (ถ้าสายตาปกติดีจะเห็นชัดเท่ากันทุกเส้น)

วัดสายตาเอียง

ทดสอบตาเอียง

วิธีที่ 3 จะเป็นการทดสอบด้วยการตอบคำถาม 3 ข้อ ถ้าคำตอบคือ “ใช่” อย่างน้อย 1 ข้อจาก 3 ข้อ คุณอาจมีค่าสายตาเอียง ได้แก่

 1. คุณหรี่ตาหรือเอียงคอเป็นประจำเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช่หรือไม่ ?
 2. คุณมักมีอาการมึนศีรษะง่ายเมื่อใช้สายตาเป็นเวลานาน ๆ และไม่สามารถจับภาพที่มีลักษณะเบลอ รวมถึงภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้ชัดเจนนัก ใช่หรือไม่ ?
 3. คุณมีอาการมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรบางตัวชัด บางตัวไม่ชัด ใช่หรือไม่ ?

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

วิธีรักษาสายตาเอียง

 • หากสงสัยว่าสายตาเอียง หรือเมื่อมีอาการผิดปกติทางสายตา เช่น มองเห็นภาพได้ไม่ชัด เมื่อยล้าตามาก หรือแม้แต่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคทางดวงตาและตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาลก่อนเสมอ ผู้ป่วยไม่ควรไปตัดแว่นใส่เองโดยที่ยังไม่ได้ไปพบจักษุแพทย์ (โปรดทราบว่า การเขียนหนังสือเอียง ๆ หรือดูโทรทัศน์แล้วชอบเอียงคอ อาจจะไม่ได้เกิดจากสายตาเอียงเสมอไป แต่อาจจะเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัว การมีสายตาสั้น ตลอดจนตาเหล่ก็ได้ จึงขอแนะนำว่าควรไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาลให้แน่ชัดต่อไป)
 • ในรายที่มีสายตาเอียงไม่มาก ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ถ้าสายตาเอียงมากจนตามัวให้รักษาด้วยการใส่แว่นชนิดเลนส์ทรงกระบอกที่มีกำลังในแนวใดแนวหนึ่ง เพื่อแก้ไขความโค้งที่มากหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
  • ผู้ที่มีสายตาเอียงไม่ควรใช้เลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพต่ำ เพราะจะทำให้ใส่ไม่สบายตา โดยเฉพาะเมื่อเหลือบมองภาพทางด้านข้าง ก่อนการซื้อควรสอบถามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพให้ชัดเจนก่อนเสมอ ส่วนในผู้ที่มีสายตาเอียงเกินกว่า -2.00D ควรพิจารณาเลือกใช้เลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพสูง
  • เลนส์ทรงกระบอกอาจทำให้ภาพที่เห็นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่ยอมใส่แว่น ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวไปสักระยะหนึ่ง
 • หากพบว่ามีสายตาเอียงมาก ๆ จนแก้ไขด้วยแว่นตาไม่ได้ ใส่แว่นแล้วเกิดอาการมึนงงหรือวิงเวียนศีรษะ มองเห็นภาพออกมาผิดเพี้ยนหรือบิดเบี้ยว ให้แก้ไขด้วยการใช้คอนแทคเลนส์ (Contact lens) หรืออาจใช้วิธีการผ่าตัดด้วยมีด ตลอดจนการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ (Excimer laser) ซึ่งโดยทั่วไปควรจะทำเมื่ออายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป (ในปัจจุบันมีคอนแทคเลนส์ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพื่อช่วยแก้ไขค่าสายตาเอียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนแทคเลนส์รายวันสำหรับคนสายตาเอียงที่นอกจากจะช่วยแก้ไขค่าสายตาได้แล้ว ยังให้ความรู้สึกชุ่มชื้นสบายตา สะดวกสบาย และสะอาดถูกสุขอนามัยอีกด้วย ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเป็นกังวลกับปัญหาด้านสายตา รวมถึงผลข้างเคียงต่าง ๆ ทั้งอาการวิงเวียนศีรษะและอาการปวดศีรษะอีกต่อไป)
 • ในบางรายอาจรักษาสายตาเอียงด้วยการทำเลสิก (Lasik)
บทความที่เกี่ยวข้อง
 • สายตาสั้น อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตาสั้น 7 วิธี !!
 • สายตายาว อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตายาว 5 วิธี !!
 • ตาเหล่ อาการ สาเหตุ และการรักษาตาเหล่ (ตาเข) 10 วิธี !!
References
 1. หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2.  “สายตาเอียง (Astigmatism)”.  (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ).  หน้า 947.
 2. หาหมอดอทคอม.  “สายตาเอียง (Astigmatism)”.  (ศ.เกียรติคุณ พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : haamor.com.  [15 เม.ย. 2016].
 3. มูลนิธิหมอชาวบ้าน.  “สายตาเอียง”.  (พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.doctor.or.th.  [15 เม.ย. 2016].

ภาพประกอบ : clinicaoftalmolaser.com, www.rutherfordeyecare.com, www.geocities.ws, www.huntingtoneyecare.com

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

เคล็ดลับทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ง่ายขึ้น

เคล็ดลับทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ง่ายขึ้น

dad_baby

คุณแม่ทุกคนย่อมรู้ดีว่าการที่ลูกน้อยได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ลูกมีพัฒนาการของเล่นเด็กที่ดีและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การที่ลูกน้อยไม่ค่อยยอมนอน นอนไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นและกล่อมให้หลับต่อก็ยากมาก หรือเด็กทารกบางรายก็นอนวันตื่นกลางคืนซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับคุณแม่เพราะทำให้นอนหลับไม่เป็นเวลาตามไปด้วย

มีการศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นว่าการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เด็กที่นอนน้อยโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียนจะส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำกว่าเด็กทั่วๆไปในวัยเดียวกันอีกด้วย

เด็กๆต้องนอนมากเท่าไหร่

เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือนแรกของชีวิต ควรมีเวลานอนตั้งแต่ 10-18 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 18 เดือนสามารถนอนได้วันละ 13-15 ชั่วโมง ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 3 ขวบสามารถนอนได้วันละ 12-14 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาของการนอนหลับในตอนกลางคืนประมาณ 12-14 ชั่วโมง และนอนกลางวันอีกประมาณ 1-3 ชั่วโมง

ทำอย่างไรให้ลูกนอนหลับได้ง่ายขึ้น

เมื่อคุณแม่รู้ว่าการนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูก ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลให้ลูกน้อยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. จัดที่นอนให้มีความอบอุ่นและปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอน เด็กทารกที่ใช้เปลเด็กเป็นที่นอนควรได้รับการจัดพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะ SIDS หรือการหลับไม่ตื่นในเด็กที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอนคว่ำ หรือที่นอนมีความนุ่มเกินไปจนทำให้เด็กขาดอากาศหายใจที่เกิดจากการนอนคว่ำหน้า รวมทั้งหมอนหรือผ้าห่มที่สามารถกดทับทางเดินหายใจจนทำให้เด็กขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได้
 2. สภาพแวดล้อมในห้องนอนมีความสบาย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
 3. จัดเครื่องแต่งกายลูกให้รู้สึกสบาย ช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนควรเลือกเสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนและเหงื่อได้ดี ส่วนในช่วงที่อากาศเย็นควรสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพียงพอให้กับลูกน้อย
 4. ฝึกให้ลูกเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน โดยการหรี่ไฟในตอนกลางคืนและอาจจะนวดเบาๆให้ลูกผ่อนคลายและรู้สึกสบายกับของเล่นเด็ก ทำให้ง่วงและนอนได้โดยง่าย แต่ในช่วงเช้าจนถึงกลางวันเมื่อลูกตื่นก็ให้พามาเล่นหรือกินนม อาบน้ำเพื่อให้ลูกตื่นตัว ไม่นานเมื่อเด็กรู้วาถึงเวลากลางคืนก็จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น

ฝึกลูกให้นอนเป็นเวลาเพื่อลักษณะนิสัยที่ดีและทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยได้ดียิ่งขึ้นหรือการหลับไม่ตื่นในเด็กที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอนคว่ำวามปลอดภัยน้นจึงต้องมีการดูแลให้ลูกน้อยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพ

คอร์สไหนดี ที่จะเป็นของขวัญเสริมความงามของขุ่นแม่

คอร์สไหนดี ที่จะเป็นของขวัญเสริมความงามของขุ่นแม่

วันแม่ของทุกปี หลายคนก็อยากให้ของขวัญสุดพิเศษเพื่อคุณแม่ที่เรารัก ยิ่งเดี๋ยวนี้ของขวัญพัฒนาไปอีกขั้นแล้ว เชื่อมั้ยคะว่ามีหลายคนถามหมอค่ะ อยากจะพาคุณแม่มาเสริมความงาม ให้หมอน้ำทำโปรคอร์สให้คุณแม่.. โห แซ่บเนอะ น่ารักมุ้งมิ้งกุ๊งกิ๊งกิ๊บกิ้วมว้ากหมอชอบ แต่หมอว่าการให้สุขภาพที่ดี เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเสมอ สวยอย่างเดียวไม่พอ สุขภาพต้องสตรองด้วยค่ะ

หมอน้ำขอแนะนำคอร์สสุดคุ้ม 2 in 1เพื่อผิวพรรณและสุขภาพ.. นั่นคือ “ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง” ได้ครบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพผิวของคุณแม่เลยค่ะ แถมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองโดยเฉพาะเจ้านมถั่วเหลือง จัดว่ามีโปรตีนสูง และมีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ ครบ 5 หมู่ คือ โปรตีน, ไขมัน, คาร์โบโฮเดรต, เกลือแร่ และวิตามิน ทั้งยังอุดมด้วยสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการวัยทองในผู้หญิง ช่วยป้องกันโรค เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน และโรคมะเร็งร้ายหลายชนิด

สารอาหารจากถั่วเหลืองสามารถดูดซึมได้ง่าย แถม 95% ของโปรตีนในนมถั่วเหลืองร่างกายของเราสามารถดูดซึมได้หมด ดื่มแทนนมก็เหมาะนะคะ

ทีเด็ดของนมถั่วเหลืองสำหรับผู้หญิง คือ ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ โดยถั่วเหลือง (Soy) มีสาร Isoflavonoids, Isoflavones ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ทำให้โอกาสที่จะเกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ ในวัยใกล้หมดประจำเดือนลดลง และยังช่วยควบคุมการเสริมสร้างกระดูก รวมถึงช่วยรักษาความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่นของผิวหนังจึงช่วยให้ผิวดี ผิวสวย นอกจากจะช่วยเรื่องฮอร์โมนแล้ว นมถั่วเหลืองยังดีต่อสุขภาพหัวใจด้วยนะคะ โดยองค์การอาหารและยาสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา ได้ให้การยอมรับว่าอาหารและเครื่องดื่มจากถั่วเหลืองเป็นอาหารที่ดีต่อ สุขภาพหัวใจ เพราะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 ประการได้แก่ ประการแรก ถั่วเหลืองอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและปราศจากคอเลสเตอรอล และประการที่สอง คือ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) ในกระแสเลือดได้อีกด้วย เรียกว่าผิวพรรณสดใสหัวใจแข็งแรงกันเลยค่ะ

อีกเรื่องที่สำคัญเลย คนวัยคุณแม่ต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แม้ต้องการพวกไขมัน, แป้งและโปรตีน น้อยลง แต่ก็ยังต้องการ ประมาณว่า แค่ลดแต่งดไม่ได้ อาหารในกลุ่มนี้จึงควรเน้นเป็นข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้ ปลา ค่ะ นอกจาก 5 หมู่ที่ว่ามา หมอน้ำขอเพิ่มอาหารเสริมชั้นดีเป็นหมู่ที่ 6 เพิ่มเติมจากการกิน คือ การกอดและการเอาใจใส่ กอดแม่บ่อยๆ ซักถามหาเรื่องเจ๊าะแจ๊ะกัน พาไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปออกกำลังกายบ้างทุกๆสัปดาห์ ไม่หาเรื่องหนักใจมาให้เครียด (ชวนคุยแบบแม่จ๋ายืมตังค์หน่อยไม่เอาน้า) เมื่อขุ่นแม่แฮปปี้ ร่างกายก็มีความสุขไปด้วย

สุดท้ายค่ะ คำอวยพรยอดนิยมที่เราชอบขอให้คุณแม่ อย่าง “สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ รักแม่มากๆ นะ” รู้มั้ยคะ พรนี้เราไม่ต้องรอ ไม่ต้องขอ เราทำให้คุณแม่ได้เองเลยค่ะ มาเริ่มทำกันในวันแม่นี้ สุขสันต์วันแม่นะคะทุกคน ^ ^

หมอน้ำ พ.ญ. ฤทัยชนก สมปอง

แก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า

มารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตที่เรียกว่าอาการโรคซึมเศร้ากันก่อนดีกว่า เชื่อได้เลยว่ามีหลายคนนั้นสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับที่มาที่ไปของมัน และสถิติที่น่าสนใจก็คื่อโรคซึมเศร้านั้นมักจะเกิดกับผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ และโรคนี้สมควรจะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอีกด้วยถ้าหากว่าไม่อยากทำให้โรคนี้เรื้อรังและพาลทำให้คนเป็นนั้นคิดสั้น อีกทั้งไม่มีใครสามารถรับรู้ตัวเองได้แน่นอนว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นั่นเอง

โรคซึมเศร้า 1

อย่าว่าแต่การช่วยพูดให้ดีขึ้นเลย ขนาดที่ว่าการชักชวนไปทำกิจกรรมบางอย่างที่หลายคนโปรดปรานเช่นการออกกำลังกายก็ไม่สามารถช่วยบำบัดจิตใจของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เลยด้วยซ้ำไป แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรกับสภาพการณ์แบบนี้กันได้บ้างล่ะนี่ เป็นที่สงสัยสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียว ทางที่ดีนั้น คนที่เป็นโรคนี้สมควรเข้าพบกับทางจิตแพทย์ก่อนเลยจะดีที่สุด

โรคซึมเศร้า 2

อาการของ “โรคซึมเศร้า”

 1. ขาดความสุขบางอย่างในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วเกิดภาวะความเครียดบางอย่างโดยไม่รู้ตัวและมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มากเกินไป
 2. อารมณ์ซึมเศร้า (อารมณ์ซึมเศร้าเป็นสาเหตุที่ชัดเจนอย่างมากคือเกิดอาการดราม่าได้ตลอดเวลาแล้วเอาแต่ร้องไห้เอาแต่นึกถึงเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตจนทำให้บ่อน้ำตาแตกตลอดเวลา เอาแต่โทษตัวเองได้ตลอดเวลา)
 3. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและความรู้สึกผิดแม้แต่ในเรื่องที่ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกตัวเองผิดก็ยังคิดได้ ชอบโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นต้นเหตุในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในอดีตหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
 4. ขาดความเข้มข้นในการใช้ชีวิตและไม่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างหนัก
 5. รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาและเหนื่อยกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ค่อยมีแรงจะสู้ต่อ
 6. การนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปก็มีผลต่อการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเหมือนกัน
 7. บางคนไม่ได้ความรู้สึกกังวล แต่เหมือนระแวงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมากเกินไป
 8. การที่น้ำหนักลดลงแบบมากเกินไปแบบผิดธรรมชาติก็มีผลต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วย พวกชอบทำร้ายตัวเองก็เข้าข่าย

ครีมวิตามินซีสำหรับทาผิวหน้าเราก็รับผลิตนะ

วิตามินซีเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นทั้งภายใน แล้วก็ภายนอก วิตามินซีเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกาย สำหรับรับผลิตครีมวิตามินที่เราจะมาพูดถึงนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงผิวพรรณของเรา สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวนั้นก็ต้องได้รับการบำรุง ทั้งผิวแห้งกร้าน เป็นจุดด่างดำ รอยที่เกิดจากสิว รอยที่เกิดจากการเผาไหม้ของแสงแดด ริ้วรอยต่างๆที่เกิดก่อนวัยอันควร การที่เราบำรุงผิวของเรานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากที่จะดูดี มีผิวที่สวย ดูสะอาดผ่องใส ดูอ่อนกว่าวัย

ร้านค้าทำครีม (3)

วิตามินซีนั้นจะเข้าไปช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปแล้วสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมา การที่ผิวหนังของเราได้รับวิตามินซีก็จะทำให้ผิวของเราดูขาว กระจ่างใสมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่างๆนั้น จะมีวิตามินซีเป็นส่วนผสมอยู่ ทั้งครีมบำรุงผิวหน้า ทั้งครีมบำรุงผิวกาย วิตามินซีนั้นจึงเป็นอีกสารหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เราจะสามารถรับวิตามินซีเข้าร่างกายได้นั้นก็คือการรับประทานอาหารจำพวกผลไม้ เช่น ส้ม ฝรั่ง แตงโม สับประรด เป็นต้น การทาครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของวิตามินซีก็เป็นหนึ่งการบำรุงผิวของเราเช่นกัน แต่ก็ไม่เท่าที่คุณนั้นจะนำวิตามินซีเข้ามาบำรุงผิวหน้าของเราโดยเฉพาะ โดยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเราก็แค่นำเอาผลไม้มาทาบนใบหน้า แต่หากเป็นวิตามินซีสำหรับผิวหน้านั้นก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่

เนื่องจากส่วนใบหน้าของเราอ่อนโยนมาก หากนำกรดต่างๆจากพืชและผลไม้บางคนก็อาจจะเกิดอาหารแพ้ง่าย การนำเอาผลไม้และพืชมาสกัดเอาวิตามิซีจึงทำให้เป็นผลดีกับผิวหน้าและผิวกายเรามากกว่า สำหรับใครที่มีสูตรลับหรือเคล็ดลับดีๆไม่ควรพลาด หากคุณนั้นต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในเรื่องครีมหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของวิตามินซี คุณก็เพียงแค่นำสูตรของคุณมาติดต่อกับทางเรา โดยที่ทางเราจะจัดการผลิตครีมให้กับคุณไปทำการตลาดได้เลย เพียงเท่านี้คุณก็มีรายได้และอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน

ธุรกิจทุนต่ำกำไรสูง รับตรงครีมจากโรงงานรับจ้างผลิตครีมมีคุณภาพมาขาย

banner

เศรษฐกิจในยุคนี้จะลงทุนจะทำอะไรก็ต้องดูดีๆ เพราะในภาวะที่ประเทศประสบปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจก็จะมีปัญหาตามไปด้วย ทำให้ตลาดที่เคยครึกครื้นฝืดเคืองกันไปหมด ขนาดคนจะกินจะใช้อะไร ยังต้องระวังแล้วระวังอีกเลย แต่ก็ไม่ใช่ว่าช่องทางทำมาหากินจะหมดนะครับ

วันนี้เราขอแนะนำธุรกิจทุนต่ำกำไรสูง ความสวย ความงามเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงทั่วโลก Want อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากมีผิวหน้า ผิวพรรณ ที่ขาวใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยกันทั้งนั้น เชื่อไหมครับ ถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ ไม่ว่าแพงแค่ไหนคุณผู้หญิงเขาก็พร้อมจ่าย ธุรกิจที่ผมจะมาแนะนำวันนี้คือขายครีมครับ

ทุนรอนไม่ใช่ปัญหาที่คุณต้องคิดเลยครับผม ใช้เงินแค่หลักร้อยหลักพัน คุณก็สามารถมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองได้แล้ว แต่สิ่งที่คุณต้องมาคิดคือจะหาแหล่งขายส่งครีมหรือโรงงานรับจ้างผลิตครีมที่มีคุณภาพ ไม่ติดแบล็คลิส และมี อย ได้อย่างไร นั่นหล่ะเป็นโจทย์ และคุณจะใช้ช่องทางใดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ครับ ไม่ยากใช้ Social Media อย่าง Facebook , Instagram ให้เป็นประโยชน์สิครับ ทำโฆษณาให้สวยโปรโมทดีๆ ไม่นานได้ลูกค้าแน่นอน แต่สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจนี้ไปรอดตลอดรอดฝั่ง คือคุณต้องได้แหล่งที่เป็นต้นสายรับผลิตครีมที่มีคุณภาพนั่นเอง

หากคุณจะจองโรงแรมเพื่อจัดงานสัมมนา

คุณเคยจัดงานเลี้ยงหรือว่างานสัมมนาในโรงแรมหรือเปล่า หากว่ายังไม่เคยจัดและบางครั้งอาจจะคิดว่า อาจจะมีต้องจัดแน่ๆในอนาคต การจองโรงแรมเพื่อนงานใหญ่แบบนี้คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้ ต้องรู้ว่าเค้าจองกันอย่างไร มีการติดต่อผ่านใคร และจะขอส่วนลดได้หรือไม่ วันนี้เรามาเสนอแนวทางที่เราเคยได้เรียนรู้มานะครับ เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ได้ในเบื้องต้น ย้ำว่าเบื้องต้นเท่านั้น มาดูกันเลยนะครับ

hotel

 1. เริ่มจากการหาโรงแรมก่อน ก่อนอื่น หากว่าคุณเป็นบริษัทแน่นอนว่าต้องมีการจัดมาบ้าง แล้วก่อนที่คุณจะเข้าทำงาน ลองหารายการ รายชื่อโรงแรม เพื่อโทรเช็ค หรือหากว่าท่านสามารถที่จะหาเพิ่มได้ ก็สามารถที่จะหาจากอินเตอร์เน็ตได้ จากนั้นก็ให้ท่านเช็คว่าวันที่ท่านจะจัดงานห้องว่างหรือเปล่า เป็นการสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าคุณต้องมาเตรียมเรื่องจำนวนคนก่อนด้วย
 2. หลังจากที่ท่านเตรียมเรื่องของจำนวนคนแล้ว ให้ท่านทำการติดต่อไปอีกที ว่าต้องการจำนวนห้องเท่าไหร่ และต้องการพื้นที่ที่จะจัดงานเท่าไหร่ แต่การบอกจำนวนคนให้เค้าไปแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเค้าก็ต้องคิดพื้นที่ ตามจำนวนคนอยู่ดี
 3. ต่อไปคุณก็รอให้เค้า ส่งใบเสนอราคามาให้เพื่อที่จะพิจารณาว่า โรงแรมที่ไหนให้ราคาที่ดีที่สุดหมายถึงจะทำให้คุณประหยัดที่สุดนั่นเอง ซึ่งต้องดูรายละเอียดด้วยนะ เพราะว่าบางครั้งราคาก็ไม่ได้แปลว่าต่ำแล้วจะคุ้มที่สุด ดูรายละเอียดทั้งรูปแบบ การบริการเพิ่มเติมด้วยนะ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่เป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่เข้าร่วมงานได้

แต่เราเชื่อนะครับว่าท่านเอง ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าควรทำอย่างไร นอกเสียจากเป็นมือใหม่จริงๆ หากรู้จากเราในเบื้องที่เรากล่าวไป และทำให้การจองโรงแรมของคุณลุล่วงไปได้ด้วยดี เรายินดีด้วยนะครับ และเราก็มีความสุขที่มีคนได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เราบอกกล่าว

สวย หน้าใส สุขภาพยังดีอีก

หากอยากหน้าใสนั้น ไม่ต้องไปพึ่งกับอะไรที่แพงๆเลยค่ะ เพราะนั้นก็สร้างเองได้เช่นกัน เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องการ และสามารถนำมาได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่า เครื่องนวดหน้า ทำอย่างไรให้สวย หน้าใส และสุขภาพดี

365shop-1          1.การดื่มน้ำเยอะนั้นสามารถทำให้เราอิ่มได้และยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะคะ แถมหน้าเรานั้นจะใสขึ้นหากเราดื่มน้ำให้ได้ 8 แก้วต่อ 1 วันค่ะ

          2.การดื่มน้ำผลไม้ น้ำผลไม้สดนั้นเต็มไปด้วยวิตามิน และ ประโยชน์ที่มากมายแถมยังทำให้หน้าเรานั้น ขาวใสอีก แต่จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเลยหากน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่นั้นผสมน้ำตาลด้วยค่ะ หากเราไปซื้อดื่มก็อย่าลืมดูข้างฉลากด้วยนะคะ

          3.ขยันทานข้าวกล้อง ขาวนั้นมีคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์ แต่จะดีกว่านี้ หากเรานั้นทานข้าวกล้องที่มีประโยชน์กว่านี้ค่ะ เพราะจะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์จากข้าวกล้องเต็มๆ

          4.หาผลไม้หรือผักที่มี วิตามินซี วิตามินบี วิตามินอี ทานบ่อยๆเยอะๆ เพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานั้นดีขึ้นและสูงขึ้นมา

          5.น้ำหวานที่เราคุ้นหูกันอยู่ คือ น้ำโกโก้ ไม่ใช่แค่ให้ความอร่อยและเย็นฉ่ำเท่านั้นนะคะ ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าด้วยค่ะ สาวๆหนุ่มๆคนไหนที่ดื่มกาแฟ หรืออะไรก็ตามที่เป็นน้ำหวาน ควรหันมาดื่มน้ำโกโกแทนได้แล้วนะคะ

          6.ประโยชน์จากผลไม้ที่มีรสชาติจัดและผักที่มีสีเข้มจัดๆนั้นมีมากมาย รวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณค่ะ หากทานบ่อยๆจะทำให้ผิวพรรณอิ่มน้ำอิ่มนวล สวยเนียนใสค่ะ

          7.ใครที่อยากจะลดน้ำหนักให้งดอาหารจำพวกไขมันและแป้งนะคะ รู้หรือเปล่าว่าหากเรานั้นงดอาหารจำพวกนี้ได้จะทำให้หน้าเรานั้นไร้สิวด้วยค่ะ เพราะ ไขมันนั้นเป็นบ่อเกิดสิวเลยล่ะค่ะขอบอก

เที่ยวเขาใหญ่ =ช่วงหน้าร้อน

            เนื่องด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แม้จะร้อนระอุสักเพียงใดก็ยังมีแหล่งที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเที่ยวเขาใหญ่ได้หน้าร้อนที่หลายคนบอกว่าเบื่อกรุงเทพจริงๆรถติดอากาศร้อนมลพิษอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งไม่ดีเหล่านี้อยากที่จะหนีไปให้ไกล แนะนำเลยครับ       เที่ยวเขาใหญ่หน้าร้อน บางคนบอกว่าก็ไม่มีเวลาเที่ยวไงทำงานกันทุกวันไม่ได้เป็นคนที่ทำอาชีพอิสระสักหน่อยจะได้เที่ยวได้ทุกครั้งที่อยากเที่ยว เขาใหญ่ใกล้แค่นี้เองครับขับรถไปประมาณสามชั่วโมงก็น่าจะเที่ยวได้อย่างสบายแล้วเดินทางไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็น่าสนใจนะครับ ผมว่าใครที่บอกว่าไม่มีเวลาเพราะให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าการท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะหากคุณอยากเที่ยวจริงๆผมว่าทุกคนสามารถที่จะหาเวลาท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน

‘โตโน่’ ไม่หวั่นกระแสตก ภูมิใจในสิ่งที่เป็น

โตโน่-ภาคิน แย้มมีงานหนังทาบทาม 2 เรื่อง รอดูสถานการณ์ก่อนจะรับเล่นหรือไม่ และมีละครติดต่อเข้ามา เตรียมเปิดกล้องเมษานี้ ไม่กลัวกระแสตกหลังจากหายหน้าจากละครไปนาน เผยกำลังจะมีงานเพลงใหม่ กำลังอยู่ในช่วงเสนอทางค่าย

ตั้งแต่มีกระแสข่าวทั้งดีและฉาวถาโถมเข้าใส่มากมาย แต่ก็ไม่ได้ทำให้หนุ่มหล่อจากเวทีเดอะสตาร์ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ เกิดอาการนอยด์แต่อย่างใด เพราะเจ้าตัวบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นได้เลือกที่จะทำเองทั้งหมด ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำ พร้อมทั้งบอกไม่กลัวกระแสตก อยู่ที่ใครจะมอง และหากใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของหนุ่มโตโน่ เจ้าตัวบอกขอให้อดใจรออีกนิด เพราะกำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่ให้ได้ชมกันแล้ว ส่วนงานหนังก็มีติดต่อเข้ามาบ้าง แต่ยังไม่ตอบตกลง

ช่วงนี้มีงานหนัง ละครติดต่อเข้ามาไหม? “มีติดต่อมาประมาณ 2 เรื่อง แต่ว่าดูในเรื่องของระยะเวลาว่าจะตกลงกันได้มั้ย ก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าว เรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องเป็นตัวแปร” ตั้งแต่มีข่าวดูเหมือนกระแสเราค่อนข้างจะดร็อปลง? “ไม่เป็นไรหรอกครับ(ยิ้ม) จะดร็อปลงหรือจะมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่คนภายนอกจะมองครับ เรามาจากดินสิ่งที่เริ่มต้นเราจะทำยังไงให้เราได้ตอบแทนเม็ดเงิน ตอบแทนแฟนๆ ที่เค้าเชียร์และดู ดังนั้นกระแสจะขึ้นหรือลงยังไง ผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้น”  ปีนี้จะได้เห็นละครของโตโน่ไหม? “มีครับ มีติดต่อเข้ามาแล้วแหละ น่าจะเป็นประมาณเมษา ถ้าผมไม่ติดคุกก่อนนะ”

น้อยใจไหมกับข่าวที่เกิดขึ้น? “(ส่ายหัวยิ้ม) ไม่น้อยใจครับ ในเมื่อเราเป็นคนเลือกว่าจะดำเนินชีวิตแบบไหน เราเป็นคนเลือกที่จะพูดความจริง เราเป็นคนเลือกที่จะไม่สร้างภาพในแบบที่เราไม่ถนัด ดังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะอยู่ในวงการได้มั้ย หรือว่าจะอยู่ได้ดีรึเปล่า ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจในแบบของผมครับ จะให้เราไปโกหกเพื่อให้กระแสเราดี เรตติ้งเราเยอะ ผมก็ไม่ได้ภูมิใจแบบนั้น ผมจะภูมิใจมากกว่าถ้าผมได้พูดความจริงกับคนที่ผมรัก กับคนดูที่ผมเคารพและก็ได้ทำผลงานที่พิสูจน์ตัวเองแบบนั้น ผมภูมิใจกว่า”

หนัง 2 เรื่องที่ทาบทามมาเป็นของค่ายไหนบ้าง? “อย่าเพิ่งรู้เลยครับ เป็นแอ็กชั่นเรื่องหนึ่ง เป็นคอมเมดี้เรื่องหนึ่ง แต่ว่าจะเป็นของค่ายไหนยังบอกไม่ได้ครับ” ตัวเราเองคาดหวังกับหนัง 2 เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน? “ขอให้ตกลงกันได้ก่อนเถอะครับ เพราะว่านี่คือแค่ติดต่อเข้ามา” นอกจากงานหนังงานละครจะมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามอีก? “ครับ ก็ที่พี่ป้อน-นิพนธ์ เรียกเข้าไปคุยนะครับ มี 2 เรื่องที่จะต้องเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าได้เปิดกล้องน่าจะประมาณเดือนเมษานะครับ”

แล้วงานเพลงมีบ้างไหม? “เพิ่งไปส่งมาครับ คือว่าผมสร้างวงผมขึ้นมา ปกติเดอะสตาร์เค้าร้องคนเดียวใช่มั้ยครับ แต่ว่าผมน่ะชอบเพลงร็อก เลยสร้างวงผมขึ้นมาชื่อว่า โตโน่ แอนด์ เดอะดัส เราทำวงมาได้ปีนึง แต่ว่าสิ่งที่เราขอไปเราอยากทำเนื้อเพลงเอง ทำดนตรีเอง ดังนั้นเวลาเราทำเพลงเสร็จ เราจะเอาไปส่งแกรมมี่ เพราะฉะนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องอีกทีหนึ่ง ซึ่งเมื่อ 2 วันที่แล้วเราเข้าไปส่งมาแล้ว ต้องแก้เนื้อเพลงนิดหน่อย ยังไงก็เอาใจช่วยเชียร์วงของเราด้วยนะครับ (ยิ้ม)”

logo_small